More information about energy monitoring

Osnova sistema je modul za praćenje i merenje energije RFPM-2M, koji omogućava i direktno povezivanje na impulsne izlaze brojila (brojilo električne energije, vodomer, itd.), kao i na bežične pretvarače impulsa RFTM-1, koji očitavaju impulse sa brojila sa kapacitivnim ili infracrvenim senzorima. Električna energija se takođe može meriti pomoću strujnog transformatora CT50, koji se mogu "pričvrstiti" na izmereni provodnik. Modul za praćenje energije je povezan preko Ethernet konektora na LAN mrežu, preko kojeg se podatci mogu prikazati na računaru, telefonu ili tabletu.