Da li želite da primate najnovije vesti na svoju e -poštu?

Samo registrujte svoju adresu e-pošte i mi ćemo Vam poslati najsvežije vesti iz polja automatizacije, pametne kuće i inudstrijskog nadgledanja. 

Bez brige, Vaše podatke pažljivo čuvamo i u svakom trenutku se možete odjaviti.