"Cilj ideje CRM-91 releja je bila da se napravi višenamenski relej kojeg bismo ponudili po ceni jedno-namenskog releja. Ali nismo hteli samo tu da se zaustavimo. CRM-91 smo "ulepšali" sa prenaponskom zaštitom, apsorbujući vršne struje unutar mreže (zahvaljujući univerzalnom napajanju) sa kvalitetnim ugrađenim Tyco relejima. Zahvaljujući takvim komponentama CRM-91 se može upotrebiti bilo gde u automatici, kontroli i regulaciji. Vremenom, shvativši potecijal ovog releja velike kompanije su postepeno zamenjivale svoje jedno-namenske releje, bez obzira na veliki broj njihovih varijanti." - dodaje osnovač ELKO EP-a Jiří Konečný.


Apsolutni bestseler

Dok se inovaciјe i proizvodi prave u stotinama ili hiljadama komada, višenamenski vremenski CRM-91 releji su uvek u prodaјi i stalno su upadljivi velikim kompanijama u elektro industriji. Ali, pri njihovoj inicijalnoj prodaji određeni broj trgovaca je pomislilo da je ipak bolje ostati pri starim navikama i jedno-namenskim relejima sa jednim vremenom, bez ikakve strujne zaštite. Kako je vreme odmicalo i zahtevi klijenata za jednostavnim, kompaktnim rešenjem sa dodatnom strujnom zaštitom rasli, tako su CRM-91 releji počeli da osvajaju tržišta i police vele i malo-prodajnih elektro radnji.

Kompletnu tehničku dokumentaciju o CRM-91reluju možete pogledati na našoj web-prodavnici.