Memorijski releji MR-41 sa jednim izlaznim preklopnim kontaktom od 16A i MR-42 sa dva preklopna kontakta od16A, odlikuju se tihim prebacivanjem i mogućnošću univerzalnog napajanja u opsegu AC / DC 12-240V. Napajaju se trajno, ali u slučaju nestanka struje pamte svoje prethodno stanje na izlazima.

Bistabilni releji serije "BR", koji su izgrađeni na bazi modularnih kontaktora VS, omogućavaju prebacivanje struja iznad 16A, posebno 20A i 32A. Sposobnost uključivanja do dva puta veće prenaponske struje, stavlja ove releje u kategoriju primene za direktno uključivanje izvora svetlosti sa proporcijom reaktivnih komponenti (prigušnice i pokretači za LED osvetljenja).